top of page

Portfolio

Statiegeldmachines op stations

Credits

Opdrachtgever: NS i.s.m. Bureau Spoorbouwmeester

Ontwerp: studionvb

Engineering & realisatie: SW Techniek

Montage: Temmink Bouwprojecten

Signing: Mijksenaar

Statiegeld op PET en blik

Per 1 juli 2021 is statiegeld op plastic PET-flesjes ingevoerd en op 1 april 2023 zijn ook blikjes voorzien van statiegeld. NS streeft samen met ProRail naar afvalvrije stations in 2040. Een afvalvrij station is een station dat geen restafval kent en waar alles draait op herbruikbare grondstoffen. Het inzamelen van al deze grondstoffen is dus een eerste stap

Het Spoorbeeld

Om al deze flesjes en blikjes in te zamelen zijn automaten nodig. Echter deze automaten worden normaliter ingebouwd in een wand zoals dat bijvoorbeeld gebruikelijk is in de supermarkt. In het station is dat niet altijd mogelijk en daarom heeft NS ons gevraagd een omkasting te ontwerpen die past binnen het standaard meubilair op een station. Daardoor past het binnen het algemene Spoorbeeld zoals dat wordt gevoerd op het station en is het vooral herkenbaar voor de reizigers. 

Eén familie

Het ontwerpen van de omkasting voor de statiegeldmachines was een goede aanleiding om meerder losse objecten op een station onder de loep te nemen. Daarom is er samen met Bureau Spoorbouwmeester gewerkt aan een herkenbare vormentaal voor alle losstaande (commerciële) kasten op een station. Daardoor zijn de snoepautomaten, fotohokjes en alle andere automaten straks te voorzien van een omkasting waardoor het algemene beeld van het station rustig en overzichtelijk blijft. 

bottom of page