top of page

Portfolio

Railgebonden gebouwen

In Nederland wordt het beïnvloed door ruim 1300 zogenoemde railgebonden gebouwen. Het doel van deze gebouwen is om de trein zo veilig mogelijk over het spoor te laten rijden. Zo zijn er gebouwen die zorgen voor de stroom op bovenleiding. Andere gebouwen zorgen weer voor het aansturen van de enorme aantallen seinen en wissels. Veel van deze gebouwen zijn niet mee up-to-date. De vraag voor studionvb:  Hoe zorgen we ervoor dat het gebouw meebeweegt met de techniek die erin staat, dat het een aantrekkelijk gebouw is voor de omgeving én dat het een herkenbaar ‘spoors’ gebouw is? 

Veiligheid op het spoor

Het railgebonden gebouw van de toekomst 

Veel railgebonden gebouwen zijn ooit gebouwd bij de aanleg van de betreffende spoorlijn. Deze spoorlijnen zijn aangelegd direct na de oorlog en daarmee zijn veel gebouwen niet meer up-to-date. De techniek in de gebouwen en de omgeving waarin de gebouwen staan veranderen snel. Zo was er vroeger veel ruimte nodig voor het voeden van de bovenleiding, nu is deze techniek teruggebracht tot een fractie van de vroegere techniek. Daarbij stonden veel van deze gebouwen vroeger nog in een weiland maar door de uitbreiding van veel steden staan ze inmiddels midden in veel woonwijken.  Deze opgave vraagt om een nieuwe kijk op het railgebonden gebouw van de toekomst.   

Modulair en flexibel gebouw 

In opdracht van ProRail en in samenwerking met Bureau Spoorbouwmeester is er een Handboek voor Railgebonden gebouwen opgesteld die antwoord geeft op deze vragen. Zonder meteen een ontwerp neer te leggen zijn er ontwerpuitgangspunten opgesteld. Hiermee kunnen ontwerpers en architecten een passend ontwerp maken. Een belangrijk onderdeel van de visie draait over de flexibiliteit en modulariteit van de gebouwen. Met andere woorden: hoe maken we een gebouw dat blijft voldoen aan de vraag vanuit de spoortechniek in het gebouw. Het gebouw moet in omvang kunnen meegroeien of juist krimpen naar gelang de vraag om ruimte.   

Pilotproject

Op het moment wordt een pilotproject gedraaid op basis van dit handboek. Hierin worden de bouwtechnische eisen onderzocht, zoals constructie, bouwfysica en techniek.  Om het gebouw ook goed in te passen in de omgeving wordt er een gevel ontworpen die aansluit bij het duurzame karakter van het gebouw en de pilotlocatie.

Credits

Opdrachtgever: ProRail i.s.m. Bureau Spoorbouwmeester

Ontwerp Mock-up:  Studio Marco Vermeulen

Uitvoering Mock-up:  Sustainer Homes

bottom of page