top of page

Portfolio

Bedrijventerreinen Deventer

Een groot deel van het oppervlak van de gemeente Deventer bestaat uit bedrijventerrein. Daardoor is de gemeente en het vastgoed op deze bedrijventerreinen kwetsbaar voor economische schommelingen. Het ene moment staat veel vastgoed leeg en het andere moment komt is er ruimtegebrek en wordt er veel bijgebouwd. Studionvb is daarom gevraagd mee te werken aan een visie voor het toekomstbestendig maken van de bedrijventerreinen van Deventer. Daarbij is als doel gesteld om zoveel mogelijk uit deze visie uit te voeren vóór 2030.  

Futureproof ondernemen in Deventer 
 

In samenspraak met de ondernemers in het gebied zijn thema’s gekozen waar de komende tijd aan wordt gewerkt. Daarbij staan leefbaarheid, ruimte voor ondernemen, duurzame mobiliteit, energie en klimaat centraal. Door een duidelijk onderscheid te maken in de verschillende profielen van het hele bedrijventerrein is het mogelijk om duidelijke kenmerken aan te wijzen per deelgebied. Er moet ruimte blijven voor industrie aan de haven. Dit is de plek waar veel vrachtverkeer plaats vindt over het water en de weg. Maar er moet ook meer ruimte komen voor de fietser en voetganger op de kantoorparken. Hier is de auto of de vrachtwagen vooral een gast in het gebied. Door meer groen toe te voegen aan deze kantoorparken ontstaat een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor allerlei bedrijven.  

Samen werken aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat 
 

Om het fietsen te stimuleren wordt er veel geïnvesteerd in fietsveiligheid. Zo worden er nieuwe fietspaden aangelegd en worden er suggesties gedaan voor beter routes naar de omliggende buurtgemeenten. Hierdoor wordt het fietsen naar je werk een aantrekkelijk alternatief.   

Veilig fietsen op een bedrijventerrein 
 

bottom of page