top of page

Portfolio

Uitbreiding Kofferfabriek

Kun je uitbreiden op een pand met karakter?

In het Havenkwartier van Deventer staat een langgerekt woon/werkgebouw genaamd de Kofferfabriek. Het pand dankt zijn vorm dankt de draagconstructie die de Amerikanen naar de Tweede Wereldoorlog aan Nederland hebben geschonken. Destijds was het een noodonderkomen voor goederen. Later is de constructie gebruikt om een fabrikant van koffers in te huisvesten, vandaar de naam. In 2014 werd het pand volledig gerenoveerd tot een woon- en werkgebouw.  Daarbij bleef alleen de oorspronkelijk draagconstructie staan. Daarbij kreeg het pand vanuit de gemeente het kenmerk "karakteristiek". Maar wat houdt die classificatie precies in als je in het pand woont of werkt? In opdracht van de eigenaars van het pand en in samenwerking met de Gemeente Deventer hebben we onderzocht wat nu precies karakteristiek is en wat daarbij de spelregels zijn. 

Hoe kan ik uitbreiden?

Vanuit een aantal bewoners kwam de vraag hoe er eventueel uitgebreid zou mogen worden op pand? Daarbij hebben we een ontwerp-sessie georganiseerd met alle eigenaren om te onderzoeken wat zij zouden wensen ten aanzien van mogelijke uitbreidingen. Daarnaast hebben we een dergelijke ontwerp-sessie ook gehouden met de gemeente om te komen tot een set aan spelregels waarbinnen uitbreidingen mogelijk zouden kunnen zijn.  

Uiteindelijk 

Credits

Opdrachtgever: Eigenaren Kofferfabriek

Begeleiding: studionvb

In samen werking met: Gemeente Deventer

bottom of page