top of page

Portfolio

Verkenning fietsstructuur F1

Hoe maken we bedrijventerreinen futureproof? 

Dit is één van de hoofdvragen uit de visie die studionvb schreef voor de bedrijventerreinen van Deventer. Een belangrijk antwoord op die vraag: meer ruimte geven aan de fietser en het verbinden van fietsnetwerken. De fietser moet meer ruimte krijgen en veiliger op de plaats van bestemming komen. 

Veilige fietssnelweg F1

In opdracht van het Deventer Economisch Perspectief in samenwerking met de Fietsersbond heeft studionvb een verkenning gemaakt van de fietssnelweg F1 van Deventer naar Rijssen.  De mogelijke fietssnelweg volgt grotendeels het dijkprofiel van de rivier de Schipbeek ten zuiden van Deventer. Op de fietsroute komen we twee grote knelpunten tegen. Dit zijn de plekken waar de route de grote toegangswegen naar Deventer en het spoor kruisen.  Om een veilige fietsroute te garanderen is het belangrijk dat deze kruisingen worden opgeheven. Door bijvoorbeeld een tunnel of brug. Hiervoor hebben wij een ontwerp gemaakt.  

Ontwerp voor fietsers én voetgangers

Momenteel wordt de dijk vooral gebruikt door werknemers van aangrenzende kantoren voor een wandeling tijdens de pauze. Door een gebrek aan woningbouw in de buurt wordt de dijk buiten de pauzetijden weinig tot niet gebruikt.  Wanneer de dijk straks vooral door de fietser wordt gebruikt is er weinig ruimte over voor de voetganger. Daarom is ligt er een ontwerpvoorstel om de voetganger benedendijks ruimte te geven om te wandelen langs de IJssel en Schipbeek.  

Ontwerp fietssnelweg F1

Credits

Opdrachtgever - Deventer Economisch Perspectief i.o.m. Fietsersbond

Visuals - studionvb

bottom of page