top of page

Portfolio

Meetingpoint Schiphol

Trefpunt op de traverse

Schiphol is druk bezig met het aanpassen van haar parkeervoorzieningen om te kunnen voldoen aan de vraag. Daarnaast zijn er allerlei projecten op en rondom Schiphol die ervoor zorgen dat er telkens nieuwe parkeerruimte bij komt maar ook verdwijnt. Zo is P2 gesloopt om ruimte te maken voor de bouw van de nieuwe pier en terminal op deze plek. Ook is de short stop of Kiss & Ride komen te vervallen waardoor reizigers niet langer worden opgehaald door iemand in de auto, die voor de deur stopt, maar naar een andere afgesproken plek moeten lopen. Dit gebeurt in overgrote mate in en nabij parkeergarage P1.

 

Omdat er nu geen duidelijk trefpunt is bij deze parkeergarage is de ervaring dat de reizigers gaan rondzwerven door de traverse en de garage wat onwenselijke situaties oplevert. Schiphol heeft studionvb gevraagd om een ontwerp te maken voor een trefpunt op de traverse.

Concept

Alles op de traverse staat in het teken van beweging. De traverse heeft immers als doel om personen zo snel en efficiënt mogelijk te kunnen verplaatsen van A naar B. Dit alles zonder veel poespas en zeker niet met omwegen. Daarbij is het belangrijk dat alles er zo op inricht is dat voetgangersstromen elkaar niet te veel kruisen en zich gemakkelijk langs elkaar heen bewegen. Een trefpunt draait daarentegen om het vertragen of zelf het stil staan van voetgangersstromen. En daarbij moeten voetgangers juist niet langs elkaar heen lopen maar elkaar juist treffen en samenkomen. Het trefpunt is dus een plek waar de beweging op de traverse wordt omgezet in en een vertraging in de wachtzone. 
 

De markering

Wat is er nu een groter symbool voor een Hollandse ontmoeting dan het kussende paartje in het Delfts blauw? Om dit meer eigentijds en wellicht ook wat sneller over te laten komen abstraheren we de beelden enigszins door ze op te bouwen uit driehoeken. Deze driehoeken zijn namelijk vormen die nog niet of nauwelijks op de traverse terugkomen en zorgen voor een digitale uitdrukking van een beeld uit een analoge tijd. Daarnaast sluit het Hollandse beeld van het kussende paartje aan bij de beeldtaal van de parkeergarage waarbij er veel gebruik is gemaakt van bekende Nederlandse iconen.

Credits

Ontwerpteam: Niek van Brussel, Aukje Litjens (BuroBeleving)

Opdrachtgever: Schiphol

Projectstatus: In ontwerp


 

bottom of page