• By Niek
  • / 8 februari 2019

Meetingpoint Schiphol P1

Schiphol is druk bezig met het aanpassen van haar parkeervoorzieningen om te kunnen voldoen aan de vraag. Daarnaast zijn er allerlei projecten op en rondom Schiphol die ervoor zorgen dat er telkens nieuwe parkeerruimte bij komt maar ook verdwijnt. Zo is P2 gesloopt om ruimte te maken voor de bouw van de nieuwe pier en terminal op deze plek. Ook is de short stop of Kiss&Ride komen te vervallen waardoor reizigers niet langer worden opgehaald door iemand in de auto, die voor de deur stopt, maar naar een andere afgesproken plek moeten lopen. Dit gebeurt in overgrote mate in en nabij parkeergarage P1. Omdat er nu geen duidelijk trefpunt is bij deze parkeergarage is de ervaring dat de reizigers gaan rondzwerven door de traverse en de garage wat onwenselijke situaties oplevert. Schiphol heeft studionvb gevraagd om een ontwerp te maken voor een trefpunt op de traverse.

Context
Het is belangrijk om te weten wie onze doelgroep is zodat we weten voor wie we een ontwerp maken. Belangrijk is om te weten op welk moment het trefpunt onderdeel is in de klantreis. We stellen vast dat een trefpunt op de traverse een belangrijk onderdeel uitmaakt van de reis van de aankomende reiziger. In het bovenstaande schema is deze reis geel gekleurd. Voor de vertrekkende reiziger (zwart gekleurd) kan een trefpunt ook een toegevoegde waarde hebben maar het is niet de hoofddoelgroep van deze ontwerpvraag.

Reizigers
Schiphol heeft wel persona’s ontwikkeld voor de vertrekkende reiziger, maar nog niet voor de aankomende reiziger. Daarin onderscheiden wij vooralsnog twee types aankomende reizigers.

1) De snelle reiziger die niets anders wil dan de auto of trein nemen naar huis en is blind voor alles wat de Plaza nog te bieden heeft, zoals de zakelijke reiziger.

2) De wat langzamere reiziger die nog steeds hetzelfde doel heeft, maar daarentegen wat ontspannender door de aankomsthal loopt. Daarbij is dit type reiziger wat meer receptief voor alles wat er nog op de Plaza te koop is. Zo is een ontbijt voor de volgende ochtend wel lekker als je thuiskomt naar drie weken vakantie. Dus nog even snel bij de Albert Heijn naar binnen.

Halers
De halers zijn onder te verdelen in twee types.

1) De langzame haler komt meer dan een uur voor de aankomsttijd van de reiziger op Schiphol aan en neemt rustig de tijd om zijn weg te vinden. Daarbij maakt deze haler nog even gebruik van alle faciliteiten op de Plaza en de rest van Schiphol voordat men in de aankomsthal bij de bagagebanden gaat staan.

2) De snelle haler probeert zo min mogelijk tijdsmarge te hebben en komt precies op tijd. Daarbij wil deze haler de reiziger vooral niet mislopen. Echt oog voor andere faciliteiten heeft deze haler niet maar als men toch even moet wachten gaat een kopje koffie er wel in. Een beeldscherm voor de haler met aankomstinformatie van de reiziger kan er voor zorgen of de reiziger op een trefpunt gaat wachten of toch richting de bagagebanden loopt.

Routing

De beste locatie voor een trefpunt hangt samen met typering van de reizigers en de halers. Het punt waar beide doelgroepen elkaar treffen is afhankelijk van de tijd die ze denken te besteden tussen de bagagebanden en de parkeergarage. In het schema hiernaast onderscheiden we daar vooralsnog drie trefpunten.

-Trefpunt A is op de traverse nabij parkeergage P1. Dit is de plek die op het moment ook is aangewezen door Schiphol als geschikte plek.

-Trefpunt B is op de Plaza waar voorheen de roodwitte kubus te vinden was.

-Trefpunt C is een plek bij één van de aankomsthallen.

De langzame haler kan elke type reiziger bij de aankomsthal en bagageband ophalen. Deze haler is dan ook vooral te vinden bij punt C of eventueel punt B.

Waar de snelle haler de reizigers kan ophalen hangt af van hoeveel tijd hij heeft genomen. Met andere woorden; de haler is graag precies op tijd en wacht zo kort mogelijk. Daarbij ontstaat de kans natuurlijk dat de haler iets later is dan de reiziger. In dat geval moet de reiziger maar even wachten. In het geval dat de haler eerder is dan de reiziger dan is de kans groot dat de wachttijd niet groot zal zijn. In beide gevallen is locatie A de meeste logische plek.

Voetgangersstromen

De traverse kenmerkt zich door voorbijsnellende mensen op de rol- en gangpaden. Daarnaast ligt een zone met een minder hoge snelheid en waar er ruimte is om te wachten of een klein terras.De kijkrichting wordt in de lengte van de traverse gericht door de gesloten gevel van het hotel. Er komt daglicht binnen door de glazen gevel maar het eentonige uitzicht zorgt ervoor dat men niet lang naar buiten kijkt.De kolommen zorgen voor verkokerde zichtlijnen. Daardoor blijven de voetgangers lang op de rolpaden of de gangpaden lopen. De wachtzone blijft juist erg rustig.

Bij de beoogde wachtzone is er ook glazen gevel waardoor er extra licht naar binnen kan. Hierdoor wordt het oog ook naar deze plek getrokken en is het een afwijkende en belangrijke plek op de traverse. Door de verkokering van de zichtlijnen door de kolommen is deze plek echter pas laat zichtbaar. Namelijk zodra de kolommen stoppen.

Concept

Alles op de traverse staat in het teken van beweging. De traverse heeft immers als doel om personen zo snel en efficënt mogelijk te kunnen verplaatsen van A naar B. Dit alles zonder veel poespas en zeker niet met omwegen. Daarbij is het belangrijk dat alles er zo op inricht is dat voetgangersstromen elkaar niet te veel kruisen en zich gemakkelijk langs elkaar heen bewegen.

Een trefpunt draait daarentegen om het vertragen of zelf het stil staan van voetgangserstromen. En daarbij moeten voetgangers juist niet langs elkaar heen lopen maar elkaar juist treffen en samenkomen. Het trefpunt is dus een plek waar de beweging op de traverse wordt omgezet in en een vertraging in de wachtzone. Het is een plek waar de haler en reiziger

De markering

Wat is er nu een groter symbool voor een Hollandse ontmoeting dan het kussende paartje in het Delfts blauw? Om dit meer eigentijds en wellicht ook wat sneller over te laten komen abstraheren we de beelden enigszins door ze op te bouwen uit driehoeken. Deze driehoeken zijn namelijk vormen die nog niet of nauwelijks op de traverse terugkomen en zorgen voor een digitale uitdrukking van een beeld uit een analoge tijd. Daarnaast sluit het Hollandse beeld van het kussende paartje aan bij de beeldtaal van de parkeergarage waarbij er veel gebruik is gemaakt van bekende Nederlandse iconen

Ontwerpteam: Niek van Brussel, Aukje Litjens (Buro Beleving)
Opdrachtgever: Schiphol

Projectstatus: In ontwerp
Locatie: Schiphol