• By Niek
  • / 8 mei 2019

Impuls Amsterdam Centraal

In de monumentale hal van station Amsterdam Centraal staat vanaf 27 april een gigantisch object. Binnen dit gefacetteerde blok realiseert de gemeente Amsterdam een nieuwe droge en snelle verbinding naar de metro. Begin 2020 is het mogelijk om vanuit het station via (rol)trappen de metro in te gaan zonder daarvoor eerst naar buiten te moeten. Om deze werkzaamheden zo veilig mogelijk en zonder overlast voor de reiziger uit te voeren, is er gekozen om het bouwterrein stof- en geluidsdicht in te pakken. In opdracht van NS heeft studionvb het ontwerp gemaakt om deze verbinding tussen de trein en de metro nu al zichtbaar te maken.

Twee werelden optisch verbonden

De centrale hal van het station is een rijksmonument. De metro maakt daarentegen onderdeel uit van de Noord/Zuid-lijn. Een groter tijdsgat tussen deze hedendaagse modaliteiten is bijna niet denkbaar en toch worden ze nu fysiek aan elkaar verbonden. Het ontwerp van Impuls Amsterdam Centraal draait om de verbinding tussen deze twee werelden. De wereld van de trein en die van de metro.  Om deze verbinding zichtbaar te maken is er gekozen om de driehoeken uit het plafond van de metro door te trekken naar de centrale hal van Amsterdam Centraal. Hierdoor ontstaat een dialoog tussen het ondergrondse en het bovengrondse. Waar de centrale hal zich laat kenmerken door de romantische en vooral monumentale elementen en schilderingen, is de metro juist meer eigentijds, strak en technisch. Door de driehoeken zonder veel detail de hal binnen te laten dringen raken deze twee werelden elkaar en ontstaat nu al de verbinding tussen de metro en de trein.

Beleving met impact

Door de aannemer van de Cuyperstrap, zoals deze verbinding straks gaat heten, is er een strakke functionele stalen doos rondom het bouwterrein gemaakt. Dit vooral technisch uitziende bouwterrein heeft een grote impact op de beleving en oriëntatie in de monumentale hal. Voor NS was het daarom belangrijk dat er een uitnodigend en steeds weer veranderend gebaar zou worden gemaakt naar de reiziger en bezoeker van het station. De afmeting van het object is grotendeels bepaald door de werkzaamheden die zich daarbinnen afspelen. Met behulp van pulserende driehoeken wordt ingespeeld op verschillende thema’s en feestdagen. Impuls Amsterdam Centraal zal er ongeveer een jaar staan. Daarna zal de Cuyperstrap klaar zijn en kan het object een nieuwe bestemming krijgen.

Ontwerpteam: Niek van Brussel, Aukje Litjens (Buro Beleving)
Opdrachtgever: NS Stations
Engineering: Tentech
Realisatie: Brok Decor, Buitink Technology, Livingprojects
Foto’s: Roos Aldershoff, Brok Decor, Marcel Köppen

Projectstatus: Opgeleverd
Locatie: station Amsterdam Centraal