• By Niek
  • / 14 juli 2018

EHBO-kamer

Op een station als Amsterdam Centraal gebeurt altijd wel iets, zo ook ongelukken. Daarom is er een ruimte op het station waar mensen geholpen kunnen worden voor eerste hulpverlening. Deze ruimte is nog niet op het station aanwezig en diende ontworpen en ingericht worden.

In het huidige servicecenter aan de centrumzijde van het station is een ruimte gevonden van ongeveer 25 vierkante meter waarin een behandelruimte, een toilet, een douche, een wastafel en de nodige opbergruimte gerealiseerd diende te worden. Daarnaast was een belangrijke randvoorwaarde dat de vluchtweg die door deze ruimte loopt vanuit de naastgelegen technische ruimte niet geblokkeerd zou worden.

In het ontwerp is er voor gekozen om, naast praktische materialen, zoals een strakke epoxyvloer, ook te werken met natuurlijke materialen om zo een prettige en aangename ruimte te creëren. Daarnaast is er voor gekozen om alle op te bergen spullen op te nemen in kasten zodat deze niet rondslingeren door de ruimte Daardoor is de ruimte altijd opgeruimd en blijven de vluchtwegen zonder obstakels.

Ontwerpteam: Niek van Brussel
Klant: NS Stations
Projectstatus:  Afgerond
Locatie:  station Amsterdam Centraal

Lotus - Copy